Transfodesign firması kullanılma imkanı olmayan bir ev buzdolabını acayip bir kanepeye dönüştürmüş. VOC* içermeyen boya ve reklam afişleri ile kaplanan kanepede, ayrıca dahili LED lamba eklenmiş ve okuma/dinlenme için düşük enerjili ışık sağlanmış.

*VOC Nedir?

VOC’lar, çevre ve insan sağlığına olan muhtemel zararlı etkileri yüzünden, pek çok ürünün imalatında, özellikle en yoğun şekilde bulunabilecekleri iç mekan kullanımına yönelik ürünlerde, ayrıca boya ve cilalarda, mevzuata tabidirler. VOC’nin çevresel etkileri arasında:

  • Direk etkileri ve fotokimyasaldan ikincil kirleticilere dönüşümden sonrası
  • Yer seviyesindeki ozonun oluşumu
  • Malzeme ve binalara olan hasar

VOC’nin insan sağlığına olan etkisi, akuttan ziyade kroniktir, ancak şunları içerir:

  • Deri ve göz tahrişi
  • Solunum sistemi hastalıkları
  • Baş ağrısı
  • Yorgunluk
  • Kanser
kaynak: sgs, inhabitat